za poskytnutí dotace ve výši 500 000,-Kč v rámci Krajského dotačního programu opatření č. 2 pro druh sociální služby: týdenní stacionáře v rozsahu dle Pověření č. OSOV/145/2022. Účelem této dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. a uzavřené smlouvy č. SDO/OSOV/215/22 pro rok 2022.