Poděkování obcím za finanční podporu v roce 2020

V rámci Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb jsme obdrželi dotaci ve výši 50 000,-Kč. Jde o dotaci neinvestiční, na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců v přímé obslužné péči.

Poděkování za finanční podporu patří obci Libějovice, která poskytla našemu týdennímu stacionáři dotaci ve výši 40 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře.

Obec Čkyně poskytla dotaci ve výši 5000,-Kč na úhradu nákladů z celoroční činnosti stacionáře.

V letošním roce nás podpořila dotací také obec Bavorov, která poskytla našemu stacionáři částku ve výši 3000,-Kč na náklady spojené s provozem týdenního stacionáře.

Město Horní Planá nás podpořilo dotací ve výši 12 000,- na financování provozu týdenního stacionáře.

Město Netolice nám poskytlo finanční dar ve výši 1000,-Kč.

Obec Hracholusky nás podpořila finanční částkou 3000,-Kč na provozní náklady potřebné k zajištění péče o postižené osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věkové kategorii 15-64 let.

Městys Čestice našemu stacionáři poskytl finanční dar, ve výši 7500,-Kč.

0 Odpovědi

Vložit odpověď

Chcete se zapojit do diskuze?
Napište Váš komentář!

Napsat komentář