ZŠG Vodňany uspořádalo sběrovou akci pomerančové kůry a výtěžek z ní se rozhodli věnovat našemu týdennímu stacionáři. Dne 24. 8. 2020 slavnostně předala paní ředitelka ZŠG Vodňany částku ve výši 2965,-Kč do rukou ředitelky týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Výtěžek byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč ve prospěch uživatelů s těžkým zdravotním postižením. Poděkování patří všem žákům za pečlivý sběr kůry a pedagogům za jejich organizaci.