Dne 26. 07. 2019 přijeli na Lomec ochotníci divadla TYL Netolice zahrát hru SATURNIN ve prospěch týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Benefiční představení bylo podpořeno Nadací Divoké husy, která výtěžek z akce 43 488,-Kč zdvojnásobí. Výtěžek půjde na nákup vybavení týdenního stacionáře – pomůcky na ergoterapii, muzikoterapii, výtvarnou činnost a rehabilitaci.

Děkujeme skvělé partě herců divadla TYL Netolice a všem, kteří na benefiční akci přišli a podpořili tak dobročinnou věc.