ZŠ a Gymnázium Vodňany nás podpořilo sběrovou akcí

ZŠ a Gymnázium Vodňany podpořilo sběrovou akcí týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Ke konci školního roku před prázdninami se ZŠ Bavorovská a její žáci rozhodli podpořit týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Týdennímu stacionáři tak věnovali ze sběrové akce finanční částku v hodnotě 3 536,-Kč, která bude použita na měsíční úhradu za služby spojené s požární signalizací. Požární signalizace je umístěna ve stacionáři a slouží k zajištění bezpečného provozu organizace. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, kteří se na sběru papíru podíleli. Pedagogům ZŠ Bavorovská bychom rádi poděkovali za organizaci sběrové akce, která v letošním roce podpoří dobročinnou věc. Zvláštní poděkování patří žákům třídy  9.D, kteří se ve svém slavnostním projevu ke dni ukončení školního roku zmínili o podpoře našeho týdenního stacionáře.

Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

0 Odpovědi

Vložit odpověď

Chcete se zapojit do diskuze?
Napište Váš komentář!

Napsat komentář