DEJTE MOŽNOST LIDEM S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM ZÍSKAT DOMOV,

KTERÝ NA POTŘEBNOU DOBU BUDE
NAHRAZOVAT PÉČI JEJICH RODINY.