Za účelem podpory spolku Domov Žlutý Petrklíč byla založena veřejná sbírka

č. účtu 115-1243610297/0100. Finanční dar můžete předat i v hotovosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, darovací nebo sponzorskou smlouvu. Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt: statutární zástupce spolku Mgr. Zdeňka Čížková

Email: domovzlutypetrklic@gmail.com nebo telefonický kontakt: 724 292 545.

Za každou pomoc a podporu Vám upřímně děkujeme!   

Dáváte tak možnost lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením získat domov, který na potřebnou dobu bude nahrazovat péči jejich rodiny.