Zájemce se o službě v týdenním stacionáři Domov Žlutý Petrklíč, z.s. může informovat prostřednictvím informačních letáku organizace, na webových stránkách www.domovzlutypetrklic.cz  nebo přímo osobně či telefonicky v týdenním stacionáři. Vedoucí sociální pracovník žadateli předá veškeré potřebné informace. Formulář žádosti o služby týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  nalezne zájemce na našich webových stránkách v sekci Dokumenty nebo žádost předáme zájemci osobně na předem dohodnuté návštěvě u nás v týdenním stacionáři.  Dohodneme-li se na poskytování služby, uzavřeme písemnou Smlouvu o poskytování služby sociální péče v týdenním stacionáři Domov Žlutý Petrklíč, z.s. v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb.

Bližší informace lze získat u ředitelky a vedoucí sociální pracovnice:

Mgr. Zdeňka Čížková, tel. kontakt: 724 292 545

Kontaktní e-mail poskytovatele: domovzlutypetrklic@gmail.com