Kontaktní údaje

Název poskytovatele: Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Druh služby: týdenní stacionáře

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Domov Žlutý Petrklíč, Nestanice – Lomec 63, 389 01 Libějovice

Číslo běžného účtu: 115-549630237/0100, vedený u Komerční banky a.s.

Číslo účtu veřejné sbírky: 115-1243610297/0100, vedený u Komerční banky a.s.