Ceník služeb s platností od 1. 2. 2023

Zřizovací listina

Stanovy spolku

Žádost o sociální službu

Ceník za služby platný od 1. 4. 2022

Ceník služeb s platností od 2. 5. 2019

Ceník služeb s platností od 1. 8. 2019

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Ostatní dokumenty

Domácí řád

Směrnice o podávání a vyřizování stížností

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015