Zřizovací listina

Stanovy spolku

Žádost o sociální službu

Ceník služeb s platností od 2. 5. 2019

Ceník služeb s platností od 1. 8. 2019

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Ostatní dokumenty

Domácí řád

Směrnice o podávání a vyřizování stížností

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015