Poděkování obcím

Poděkování městu Vodňany Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Vodňany za poskytnutou dotaci ve výši 50 000,-Kč, kterou jsme získali v rámci Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb pro rok 2019.   Poděkování obci Libějovice Taktéž bychom rádi poděkovali obci Libějovice, která týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč podpořila částkou ve výši 60 000,-Kč pro […]

Poděkování Nadaci DIVOKÉ HUSY

Rádi bychom poděkovali za podporu hercům divadla TYL Netolice a. Divadlo TYL Netolice pro náš týdenní stacionář zahrálo v červenci tohoto roku hru SATURNIN a výtěžek z ní byl 43 488,-Kč. Nadace Divoké husy výtěžek tento výtěžek zdvojnásobila a výsledkem jsou spokojené tváře našich uživatelů, kterým byly zakoupeny muzikoterapeutické, ergoterapeutické a rehabilitační pomůcky i výtvarné potřeby. za týdenní […]

Poděkování Nadaci AGROFERT

Prostřednictvím Nadace AGROFERT  jsme získali pro rok 2019 finanční prostředky v hodnotě 50 000,-Kč na mzdové náklady pro pracovníky v přímé péči. Tito zaměstnanci zajišťují přímou obslužnou péči o naše klienty s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. za týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s., Mgr. Zdeňka Čížková

Navýšení účelové dotace pro Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Pro rok 2019 získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. účelovou dotaci od Jihočeského kraje ve výši 1 097 000, – Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb týdenního stacionáře. Tato dotace byla v listopadu navýšena o 162 000,-Kč a je určena na platy a jejich navýšení v rozsahu vydaného […]

12. 11. 2019 Uzavřeno

Dne 12. 11. 2019 bude z mimořádných provozních důvodů týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. uzavřen. Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie a vody, kdy bude klášter Lomec a tedy i budova týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč vypnutý. V ostatní dny bude týdenní stacionář v běžném provozu. Děkujeme za pochopení.