PODĚKOVÁNÍ OBCI MALOVICE

Rádi bychom poděkovali obci Malovice za poskytnutí finančního daru ve výši 5000,-Kč na provoz našeho týdenního stacionáře.