Změny v ceníku

Vážení uživatelé a zájemci o naše služby, v souvislosti s novelou vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění, došlo ke změnám v Ceníku za sociální služby týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Ceník je platný od 1. 4. 2022 a nachází se v sekci Dokumenty.

Poděkování obcím

Obec Malovice nám v červnu 2021 darovala na provoz našeho stacionáře částku ve výši 6000,-Kč. Mockrát děkujeme za podporu. Rádi bychom také poděkovali obci Libějovice, která nás i v letošním roce podpořila dotací ve výši 50 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. Město Vodňany nás v tomto roce podpořilo dotací ve výši 45 000,-Kč v […]