Poděkování obcím za podporu v roce 2022

Poděkování patří obci Libějovice, která náš stacionář v tomto roce podpořila dotací ve výši 50 000,-Kč. Obec Malovice nám poskytla finanční dar ve výši 5000,-Kč. Obec Hracholusky nás podpořila finančním darem ve výši 3000,-Kč na provozní náklady. Obec Horní Planá nám poskytla finanční dar ve výši 12 000,-Kč na provoz.

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ hudební skupině EPYDEMYE, Římskokatolické farnosti a obci Libějovice za dar ve výši 27 000,-Kč, který jsme získali v rámci charitativní akce, která se konala dne 17. 7. 2022 na Lomci. Kapela EPYDEMYE vytvořila na Lomci úžasnou atmosféru, která obohatila nejednoho účastníka a že jich nebylo málo. Ráda bych tímto poděkovala všem lidem, kteří na koncert dorazili […]