Poděkování obcím

Obec Malovice nám v červnu 2021 darovala na provoz našeho stacionáře částku ve výši 6000,-Kč. Mockrát děkujeme za podporu. Rádi bychom také poděkovali obci Libějovice, která nás i v letošním roce podpořila dotací ve výši 50 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. Město Vodňany nás v tomto roce podpořilo dotací ve výši 45 000,-Kč v […]

Poděkování Jihočeskému kraji

PODĚKOVÁNÍ Jihočeskému kraji za podporu v rámci Krajského dotačního programu pro rok 2021 Rádi bychom na tomto místě poděkovali Jihočeskému kraji, který nás podpořil v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 dotací ve výši 500 000,-Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních […]

Poděkování LENCE AMBROŽOVÉ

PODĚKOVÁNÍ paní houslistce LENCE AMBROŽOVÉ Dne 28. 8. 2021 pořádal Domov Žlutý Petrklíč, z.s. ve venkovních prostorách Lomce charitativní koncert, na kterém vystoupila paní houslistka Lenka Ambrožová. Moc děkujeme paní Ambrožové, která si našla čas a přijela nám zahrát ve prospěch našich uživatelů. Její hra na housle je balzámem na duši a všichni, kteří její […]

Poděkování PIVOVARU HULVÁT a ROZMETADLU

PODĚKOVÁNÍ PIVOVARU HULVÁT a hudební skupině ROZMETADLO za podporu týdenního stacionáře DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ, z.s. Dne 14. 8. 2021 se konal v obci Nestanice v pořadí již čtvrtý benefiční koncert hudební skupiny ROZMETADLO za podpory hlavního partnera akce pivovaru HULVÁT. Rádi bychom také poděkovali za pomoc s organizací akce obci Libějovice a dobrovolným hasičům SDH […]

Poděkování pro Zdeňka Fugase Plachtu

Rádi bychom touto cestou poděkovali Zdeňku Fugasovi Plachtovi, který vydražením svých obrázků pomohl našemu týdennímu stacionáři částkou ve výši 25 000, – Kč na jeho provoz. Moc si této pomoci vážíme a všem, kteří si obrázek pana Plachty zakoupili, mockrát děkujeme za finanční podporu. S poděkováním a úctou Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka týdenního stacionáře Foto: Blanka Svatošová