Posláním týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. je poskytovat potřebné sociální služby a další aktivity ve prospěch lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

Chceme umožnit rodinám, které pečují o svého blízkého člena s mentálním a kombinovaným postižením, žít plnohodnotný život a zároveň podpořit setrvání člověka s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v jeho přirozeném sociálním prostředí s rodinou.

Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.