Dne 28. září 2017 na svatého Václava zahrál Spolek divadelních ochotníků TYL z Netolic pohádkovou divadelní hru LUCERNA na motivy Aloise Jiráska ve prospěch spolku Domova Žlutý Petrklíč, z.s. Na benefiční představení se také přijeli podívat členové Zastupitelstva Jihočeského kraje pan RNDr. Jan Zahradník s manželkou a pan Ing. Jan Bauer. Představení se všem moc líbilo a výtěžek z této akce 7500,- Kč půjde na materiální vybavení budoucího týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Děkuji úžasnému Spolku divadelních ochotníků TYL z Netolic za jejich ochotu podpořit dobrou věc.

Všem, kteří přijeli podpořit tuto akci, moc děkujeme!