– vyrábění z papíru, příprava vonné soli, vycházky ven