Výtěžek z prodeje adventních věnců pro týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč je krásných 24 100,- Kč. Chtěla bych velmi poděkovat starostovi obce Skočice za poskytnutí zázemí v místním kulturním domě. Adventní věnce jsme tvořili v sobotu 19. 11. a následně jsme je prodávali v kostele ve Skočicích, Vodňanech, Lomci a Bavorově. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám přijeli s výrobou věnců pomoci. Ráda bych také poděkovala faráři P. Josefu Prokešovi a dalším lidem, kteří nám pomohli s prodejem věnců v kostelích. Nakonec bych poděkovala všem, kteří si náš adventní věnec zakoupili a pomohli tak podpořit fungování našeho stacionáře.

Mgr. Čížková, ředitelka

Děkujeme a přejeme vám všem pohodové vánoční svátky