za podporu týdenního stacionáře DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ, z.s.

Dne 12. 8. 2023 se konal v obci Nestanice v pořadí již 6. benefiční koncert hudební skupiny ROZMETADLO a DIAX AKUSTIC za podpory hlavního partnera akce pivovaru HULVÁT. Rádi bychom poděkovali za pomoc s organizací akce obci Libějovice a dobrovolným hasičům SDH Lomecka Nestanice i dalším dobrovolníkům. Zvláštní poděkování patří Kamilce Kvasničkové a Josefu Kovářovi za hru na kytaru a zpěv a také Štěpánu Kůsovi z Českých Budějovic za hru na harmoniku.

Výtěžek z akce byl krásných 30 200,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z. s. ve prospěch jeho uživatelů. Děkujeme všem, kteří na akci přišli a podpořili tak provoz týdenního stacionáře.

Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka

Foto: Blanka Svatošová