Děkujeme za poskytnutí doplatku dotace ze státního rozpočtu MPSV pro rok 2022 v rámci 2. kola dotačního řízení, určeného na dofinancování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře, identifikátor: 7907085, v rozsahu dle Pověření č. OSOV/145/2022, ve výši 209.000 Kč.