za podporu týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč na Lomci

Obec Skočice a Římskokatolická farnost Skočice pořádali dne 11. 12. 2022 adventní koncert ve prospěch uživatelů týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč na Lomci. Adventního koncertu, který se konal v kostele Navštívení Panny Marie ve Skočicích, se dobrovolně zúčastnili učitelé a žáci základní umělecké školy ve Vodňanech. Jmenovitě se o skvělou atmosféru postarala paní učitelka Lenka Ambrožová a její žáci. Stacionář tak pomohli žáci základní umělecké školy a hudební skupina Paraván podpořit celkovou částkou 16 025,- korun českých.

Moc děkujeme všem učitelům, pod jejichž vedením žáci odvedli skvělý výkon.

Všichni, kteří na dobročinný koncert zavítali, si odnesli nejen pěkný kulturní zážitek, ale také radost z toho, že pomohli přispět na provoz týdenního stacionáře a jeho uživatelů s těžkým mentálním a kombinovaným postižením na Lomci.

Všem patří naše upřímné poděkování.

Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Foto: Jaroslav Šídlo