Věcnými dary nás podpořili:

Cinádrová Markéta

Čížková Jiřina

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Klášter sester klarisek Brno – Soběšice

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad

Maršanová Marie

Manželé Beňovi

manželé Kovářovi

Nová hospoda – restaurace a penzion Lékařova Lhota

Pila Bečvář s.r.o. Vodňany

rodina Tlapova

Šedé sestry III. ř. sv. Františka, Lomec

Vendulka Růžičková Pedikúra Netolice

Vodňanská drůbež, a.s.

Zemcheba Chelčice, a.s.