Dne 9. 4. proběhl v Městském kulturním středisku ve Vodňanech prodej dekorativních velikonočních výrobků spolku Domov Žlutý Petrklíč, z. s. Výtěžek z tohoto prodeje činí celkem 10 400,-Kč a veškerý výtěžek bude vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z. s. Všichni, kteří se podíleli na výrobě dekorativních předmětů a těm, co si je zakoupili patří naše velké poděkování. Koupí těchto výrobků jste podpořili klienty s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou uživateli našeho týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč na Lomci u Vodňan.