Naši uživatelé se už mohou radovat z nově zakoupených hraček, muzikoterapeutických a ergoterapeutických pomůcek, výtvarných potřeb, polohovacího křesla s houpacím a vyhřívaným efektem, pěkného dětského koberce a nezbytné nájezdové rampy do automobilu pro uživatele. Pomůcky byly zakoupeny z výtěžku proběhlé benefiční akce s Nadací Divoké husy a ochotnického divadla TYL Netolice, které zahrálo v červenci na Lomci divadelní hru SATURNIN ve prospěch našeho týdenního stacionáře. Děkujeme všem, kteří nás na tuto akci přišli podpořit a odměnou nám všem mohou být spokojené tváře našich uživatelů.