Poděkování obcím za podporu v roce 2022

/
Poděkování patří obci Libějovice, která náš stacionář…