11. 2017 proběhla v klášteře na Lomci další z benefičních akcí pro Domov Žlutý Petrklíč – výroba adventních věnců. Už od rána několik žen připravovalo v jídelně sester materiály a kolem 13. hod. se jídelna zcela naplnila cca 40 ženami z širokého okolí, které vytvořily velké množství věnců, svícnů, stromečků atd. Mnoho výrobků bylo přímo na místě zakoupeno, další se následující neděli prodávaly v kostelech ve Vodňanech, Skočicích a na Lomci.

Pro posílení byl připraven punč, káva a mnoho dobrot.

Díky patří všem, kdo přispěli svým nadšením pro dobrou věc, šikovností, těm, kdo přijeli věnce zakoupit, sestrám, které otevřely prostory kláštera a hlavně pí. Vendulce Růžičkové, která akci navrhla a zorganizovala.