Dne 2. 1. 2019 byl slavnostně zahájen provoz týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč na Lomci. Před slavnostním přestřižením pásky u vstupu do denní místnosti týdenního stacionáře si všichni přítomní měli možnost vyslechnout krásná slova pana faráře P. Josefa Prokeše. Pan farář požehnal týdennímu stacionáři Domovu Žlutý Petrklíč, tak aby se mu v nadcházejících letech dařilo a aby na jeho péči a pomoc všech zaměstnanců, kteří, zde budou pracovat, byly jen dobré ohlasy a spokojenost všech klientů. Zahájení provozu se zúčastnil také zástupce města Vodňany pan místostarosta Ing. Tomáš Bednařík, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství pan Mgr. Júsuf Traore, DiS., sestry z Kongregace Šedých sester III. ř. sv. Františka na Lomci a někteří naši budoucí zaměstnanci, kteří si nenechali ujít slavnostní zahájení. Mgr. Zdeňka Čížková pronesla po přestřižení pásky úvodní slovo, které se neslo v duchu myšlenky, která ji vedla k založení spolku Domova Žlutý Petrklíč až k její úspěšné realizaci včetně překážek, které ji na cestě k tomuto cíli provázely. Po té se všichni přítomní mohli občerstvit a připít na zdárný start a provoz týdenního stacionáře.