Pohádková divadelní hra v Lomci

Představení je pořádáno na podporu nově vznikajícího týdenního stacionáře DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ z.s. na Lomci.