Entries by Jan Ferencik

Poděkování obcím za podporu v roce 2022

Poděkování patří obci Libějovice, která náš stacionář v tomto roce podpořila dotací ve výši 50 000,-Kč. Obec Malovice nám poskytla finanční dar ve výši 5000,-Kč. Obec Hracholusky nás podpořila finančním darem ve výši 3000,-Kč na provozní náklady. Obec Horní Planá nám poskytla finanční dar ve výši 12 000,-Kč na provoz.