Entries by Jan Ferencik

PODĚKOVÁNÍ OBCI LIBĚJOVICE

Rádi bychom poděkovali obci Libějovice, která týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  pro rok 2024 podpořila dotací ve výši 65 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. Stacionář je v provozu od roku 2019, tedy již šestým rokem pomáhá klientům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením i jejich rodinám. Upřímně děkujeme za podporu.

PODĚKOVÁNÍ JIHOČESKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2024

Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s.  pro rok 2024 finanční částku ve výši 1.531.000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře a v rozsahu platného Pověření č. OSOV/145/2022.

CHARITATIVNÍ KONCERT VE ZLIVI

V kostele sv. Václava ve Zlivi se uskutečnila dne 20. 12. 2023 česká mše vánoční Jakub Jan Ryba,, HEJ MISTŘE“. Účinkoval zde Smíšený pěvecký sbor Novita a jeho přátelé, Hana Žvachtová, Karolína Berková, David Kratochvíl, František Doubek a Salónní orchestr města Planá nad Lužnicí pod vedením Vladimíra Elnera. Na dobrovolném vstupném byla vybrána částka v […]

CHARITATIVNÍ KONCERT VE SKOČICÍCH

Dne 10. 12. 2023 proběhl v kostele ve Skočicích již tradiční charitativní koncert pro týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč. Vystoupili zde žáci Základní umělecké školy ve Vodňanech pod vedením paní učitelky Lenky Ambrožové a také hudební skupina PARAVÁN. Novinkou pro letošní rok byla hra na varhany v podání pana učitele Tomáše Lísala. Na koncertu se […]

PODĚKOVÁNÍ OBCÍM

Obec Skočice předala Domovu Žlutý Petrklíč na provoz stacionáře finanční částku ve výši 5000,-Kč. Obec Malovice náš stacionář podpořila taktéž částkou 5000,- Kč. Obec Dívčice náš stacionář podpořila částkou ve výši 2485,- Kč, kterou vybrala prodejem výrobků dětí z adventní dílny dne 26. 11. 2023 u rozsvícení vánočního stromu v Dívčicích.

Poděkování všem našim dobrovolníkům

za jejich pomoc s tvořením adventních věnců pro Domov Žlutý Petrklíč   Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se v sobotu 18. 11. zúčastnili tvoření adventních věnců ve Skočicích. Adventní věnce si bylo možné zakoupit v kostelích na Lomci, Vodňanech, Skočicích a Bavorově. Výtěžek z prodeje adventních věnců je krásných 21 700,-Kč a byl vložen ve prospěch klientů týdenního […]

PODĚKOVÁNÍ DŘÍTEŇSKÝM HASIČŮM

ZA PODPORU KLIENTŮ DOMOVA ŽLUTÝ PETRKLÍČ Dobrovolní hasiči z Dřítně na Českobudějovicku získali pro týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč se sídlem na Lomci částku 11 202,-Kč. Šlo o finanční příspěvky závodníků, jejich doprovodu a diváků, kteří se v sobotu 4. listopadu zúčastnili 2. ročníku Dříteňského běhu pro dobrou věc. Zaběhat si přišlo celkem 48 závodníků od dětí po […]