Entries by Jan Ferencik

Podpora týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. z účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2021

Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. finanční částku ve výši 1 409 000,-Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře a v rozsahu platného Pověření.

MIMOŘÁDNÁ DOTACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na základě žádosti poskytovatele sociální služby Domov Žlutý Petrklíč, z.s. získal od MPSV mimořádnou dotaci ve výši 125 800,-Kč na dorovnání výpadků zdrojů /příjmů a to v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatřeních v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID19.  Týdenní stacionář byl z těchto důvodů od 18. 3. 2020 do 25. 5. 2020 mimo provoz. Dotace byla poskytnuta […]

Dotace Jihočeského kraje pro rok 2020

Podpora týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci u Vodňan Z ÚČELOVÉ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020 Pro rok 2020 získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. od Jihočeského kraje účelovou dotaci, ve výši 1 267 000,-Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro […]

Poděkování Jihočeskému kraji

Jihočeský kraj nás pro rok 2020 podpořil také v rámci Krajského dotačního programu V rámci opatření č. 2 Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 jsme získali dotaci ve výši 500 000,-Kč Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb a to pouze v rozsahu […]

Poděkování obcím za finanční podporu v roce 2020

V rámci Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb jsme obdrželi dotaci ve výši 50 000,-Kč. Jde o dotaci neinvestiční, na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců v přímé obslužné péči. Poděkování za finanční podporu patří obci Libějovice, která poskytla našemu týdennímu stacionáři dotaci ve výši 40 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. […]

Poděkování FK Vodňany

Dne 15. 8. 2020 uskutečnil FK Vodňany, z.s.  turnaj přípravek ve prospěch našeho týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Výtěžek z akce byl krásných 10000,-Kč a byl převeden na veřejný účet sbírky Domov Žlutý Petrklíč ve prospěch uživatelů s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Moc děkujeme mladým a nadějným hráčům jednotlivých mužstev a jejich trenérům, kteří vydrželi […]

Poděkování PIVOVARU HULVÁT a hudebním skupinám ROZMETADLO A JZD

Dne 15. 8. 2020 se uskutečnil na návsi v obci Nestanice charitativní koncert hudebních skupin ROZMETADLO a JZD za podpory hlavního partnera akce PIVOVAR HULVÁT. Výtěžek z akce byl krásných 22000,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Počasí moc nepřálo, přesto se dostavilo na koncert dost lidí, kteří tak podpořili svou účastí […]

Poděkování smyčcovému kvartetu PeZet

Dne 8. 8. 2020 se konal v kostele na Lomci benefiční koncert smyčcového kvarteta PeZet. Výtěžek z koncertu byl 3900,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. ve prospěch uživatelů stacionáře s těžkým zdravotním postižením. Rádi bychom touto cestou poděkovali smyčcovému kvartetu v podání Ivany Čížkové a Josefa Čížka a dále Marty Talířové a Františka […]