Entries by Jan Ferencik

Benefiční vystoupení hudební skupiny ROZMETADLO

Dne 2. 6. 2018 proběhlo v obci Nestanice benefiční vystoupení hudební skupiny ROZMETADLO. Výtěžek z této akce je pěkných 16 528,-Kč a hudební skupina ho celý věnovala na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. jehož záměrem je vybudování a provoz týdenního stacionáře pro osoby se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením na Lomci u Vodňan. Tato […]

Kolaudace a předání budovy bývalé školy na Lomci č.p 63 spolku Domov Žlutý Petrklíč

Kolaudace proběhla dne 16. 1. 2018 za účasti úředníků ze stavebního odboru ve Vodňanech, investorů společnosti Nový Unitas, s.r.o., zástupců generálního dodavatele stavby firma DOLMEN-CB, zástupců společnosti Kongregace Šedých sester III.ř.sv. Františka na Lomci a budoucího provozovatele Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  Budova bývalé školy na Lomci s č.p.63 byla řádně zkolaudována a předána společností Nový Unitas […]

Výtěžek z adventních koncertů pro Domov Žlutý Petrklíč

Výtěžek z adventního koncertu pro Domov Žlutý Petrklíč, který pořádala organizace Pnutí dne 22. 12. 2017 v kostele na Lomečku je 8500,-Kč. Děkujeme sboru Stříbrné větry a Všem, kteří přišli na tento koncert. Spojili tak příjemný kulturní zážitek s podporou dobré věci, kterou je vybudování týdenního stacionáře na Lomci. Výtěžek z adventního koncertu ve Skočicích ze dne 17. 12. […]