Entries by Jan Ferencik

BELLA MUSICA

Spolek Domov Žlutý Petrklíč, z.s. uskutečnil v pátek dne 9. 6. 2023 charitativní koncert v podání ženského pěveckého sboru BELLA MUSICA z Českých Budějovic, který se konal v kostele Narození Panny Marie na Lomci od 18 hodin. Na koncertě zazněly skladby i lidové písně autorů: J. Olbrecht, T.L. de Victoria, O. Gjeilo, H. Hammstrom, G. Young, J.P. Sweeling, R. […]

13. 7. 2023 Světáci

Srdečně vás zveme na Lomec, kde ve čtvrtek 13. 7. 2023 od 20 hodin můžete shlédnout divadelní představení SVĚTÁCI v podání herců divadla TYL z Netolic.  Představení je pořádáno ve prospěch týdenního stacionáře na Lomci. Vstupné je dobrovolné.

PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM 6. C a 6. D ZŠ BAVOROVSKÁ

Domov Žlutý Petrklíč se sídlem na Lomci poskytuje pobytové sociální služby klientům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Neziskovou organizaci se rozhodli svými výrobky podpořit žáci 6. C a 6. D. Při pracovních činnostech pod vedením pana učitele Straky a paní učitelky Kovářové napletli pomlázky a napekli perníčky, které byly přidány k ostatním výrobkům do […]

PODĚKOVÁNÍ JIHOČESKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2023

Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. pro rok 2023 finanční částku ve výši 1.539.000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře a v rozsahu platného Pověření č. OSOV/145/2022.

PODĚKOVÁNÍ OBCÍM ZA PODPORU V ROCE 2023

Poděkování patří obci Libějovice, která náš stacionář v tomto roce podpořila dotací ve výši 65 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. Obec Hracholusky nás podpořila finanční částkou ve výši 3000,-Kč na provozní náklady. Obec Horní Planá nám poskytla finanční dar ve výši 12 000,-Kč na provoz. Obec Čkyně nás podpořila dotací ve výši 5000,-Kč na […]