Dne 14. 7. 2022 se ve venkovních prostorách Lomce konalo charitativní divadelní představení MRAVNOST NADE VŠE. Herci ochotnického spolku divadla TYL z Netolic, zde na Lomci odehráli již 4. představení pro náš týdenní stacionář. Výtěžek z akce byl krásných 35 200,-Kč a půjde na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z. s. ve prospěch jeho uživatelů. Moc děkujeme všem, kteří se na divadlo přišli podívat a přispěli tak na potřebnou věc. Ráda bych také poděkovala všem hercům za jejich skvělý výkon a ochotu pro nás zahrát bez nároku na finanční odměnu. Díky patří i řádovým sestrám za poskytnutí zázemí a všem našim zaměstnancům za výpomoc s organizací celé akce.

Zapsala: ředitelka Mgr. Zdeňka Čížková

Foto: Blanka Svatošová