za podporu týdenního stacionáře DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ, z.s.

Dne 13. 8. 2022 se konal v obci Nestanice v pořadí již pátý benefiční koncert hudební skupiny ROZMETADLO a DIAX ACUSTIC za podpory hlavního partnera akce pivovaru HULVÁT. Rádi bychom poděkovali za pomoc s organizací akce obci Libějovice a dobrovolným hasičům SDH Lomecka Nestanice i dalším dobrovolníkům. Zvláštní poděkování patří Kamilce a Honzíkovi Kvasničkovým z Dasného a Štěpánu Kůsovi z Českých Budějovic za jejich hudební vystoupení.

Výtěžek z akce byl krásných 34 500,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z. s. ve prospěch jeho uživatelů. Děkujeme všem, kteří na akci přišli a podpořili tak provoz týdenního stacionáře. Věříme, že i v dalších letech akci pro velký úspěch zopakujeme.

K 4. výročí založení Pivovaru HULVÁT, s.r.o. Truskovice nám byla z této akce darována částka ve výši 16 816,-Kč. Moc děkujeme organizátorům této akce, za jejich dobrá srdce a ochotu pomoci podpořit provoz našeho týdenního stacionáře a jeho uživatelů s těžkým zdravotním postižením. Přejeme vám mnoho úspěchů s pivovarem a hodně spokojených zákazníků.