Poděkování Nadaci AGROFERT

Prostřednictvím Nadace AGROFERT  jsme získali pro rok 2019 finanční prostředky v hodnotě 50 000,-Kč na mzdové náklady pro pracovníky v přímé péči. Tito zaměstnanci zajišťují přímou obslužnou péči o naše klienty s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. za týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s., Mgr. Zdeňka Čížková

Navýšení účelové dotace pro Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Pro rok 2019 získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. účelovou dotaci od Jihočeského kraje ve výši 1 097 000, – Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb týdenního stacionáře. Tato dotace byla v listopadu navýšena o 162 000,-Kč a je určena na platy a jejich navýšení v rozsahu vydaného […]

12. 11. 2019 Uzavřeno

Dne 12. 11. 2019 bude z mimořádných provozních důvodů týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. uzavřen. Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie a vody, kdy bude klášter Lomec a tedy i budova týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč vypnutý. V ostatní dny bude týdenní stacionář v běžném provozu. Děkujeme za pochopení.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Jihočeský kraj Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. žádal v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 dotaci od Jihočeského kraje ve výši 500 000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby týdenního stacionáře. Tato žádost nám byla schválena a získali jsme […]