Poděkování PIVOVARU HULVÁT a ROZMETADLU

PODĚKOVÁNÍ PIVOVARU HULVÁT a hudební skupině ROZMETADLO za podporu týdenního stacionáře DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ, z.s. Dne 14. 8. 2021 se konal v obci Nestanice v pořadí již čtvrtý benefiční koncert hudební skupiny ROZMETADLO za podpory hlavního partnera akce pivovaru HULVÁT. Rádi bychom také poděkovali za pomoc s organizací akce obci Libějovice a dobrovolným hasičům SDH […]

Poděkování pro Zdeňka Fugase Plachtu

Rádi bychom touto cestou poděkovali Zdeňku Fugasovi Plachtovi, který vydražením svých obrázků pomohl našemu týdennímu stacionáři částkou ve výši 25 000, – Kč na jeho provoz. Moc si této pomoci vážíme a všem, kteří si obrázek pana Plachty zakoupili, mockrát děkujeme za finanční podporu. S poděkováním a úctou Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka týdenního stacionáře Foto: Blanka Svatošová

Poděkování Městské knihovně ve Vodňanech

Velkou radost našim klientům udělaly knihy, které jsme dostali z Městské knihovny ve Vodňanech. Je dobře, že knížky mají další využití u uživatelů našeho týdenního stacionáře na Lomci. Poděkování patří zejména paní ředitelce Městské knihovny. Mgr. Zdeňka Čížková

Podpora týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. z účelové dotace Jihočeského kraje pro rok 2021

Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. finanční částku ve výši 1 409 000,-Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře a v rozsahu platného Pověření.

MIMOŘÁDNÁ DOTACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na základě žádosti poskytovatele sociální služby Domov Žlutý Petrklíč, z.s. získal od MPSV mimořádnou dotaci ve výši 125 800,-Kč na dorovnání výpadků zdrojů /příjmů a to v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatřeních v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID19.  Týdenní stacionář byl z těchto důvodů od 18. 3. 2020 do 25. 5. 2020 mimo provoz. Dotace byla poskytnuta […]