PODĚKOVÁNÍ OBCI LIBĚJOVICE

Rádi bychom poděkovali obci Libějovice, která týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  pro rok 2024 podpořila dotací ve výši 65 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. Stacionář je v provozu od roku 2019, tedy již šestým rokem pomáhá klientům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením i jejich rodinám. Upřímně děkujeme za podporu.

PODĚKOVÁNÍ JIHOČESKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2024

Z účelové dotace Jihočeského kraje získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s.  pro rok 2024 finanční částku ve výši 1.531.000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře a v rozsahu platného Pověření č. OSOV/145/2022.

CHARITATIVNÍ KONCERT VE ZLIVI

V kostele sv. Václava ve Zlivi se uskutečnila dne 20. 12. 2023 česká mše vánoční Jakub Jan Ryba,, HEJ MISTŘE“. Účinkoval zde Smíšený pěvecký sbor Novita a jeho přátelé, Hana Žvachtová, Karolína Berková, David Kratochvíl, František Doubek a Salónní orchestr města Planá nad Lužnicí pod vedením Vladimíra Elnera. Na dobrovolném vstupném byla vybrána částka v […]

CHARITATIVNÍ KONCERT VE SKOČICÍCH

Dne 10. 12. 2023 proběhl v kostele ve Skočicích již tradiční charitativní koncert pro týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč. Vystoupili zde žáci Základní umělecké školy ve Vodňanech pod vedením paní učitelky Lenky Ambrožové a také hudební skupina PARAVÁN. Novinkou pro letošní rok byla hra na varhany v podání pana učitele Tomáše Lísala. Na koncertu se […]