ZŠ a Gymnázium Vodňany nás podpořilo sběrovou akcí

ZŠ a Gymnázium Vodňany podpořilo sběrovou akcí týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Ke konci školního roku před prázdninami se ZŠ Bavorovská a její žáci rozhodli podpořit týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Týdennímu stacionáři tak věnovali ze sběrové akce finanční částku v hodnotě 3 536,-Kč, která bude použita na měsíční úhradu za služby spojené s požární signalizací. […]

V souvislosti s navýšením Příspěvku na péči ve III. stupni navyšujeme ceny za úhradu za péči

V souvislosti s navýšením Příspěvku na péči ve III. stupni závislosti (těžká) navyšujeme ceny za úhradu za péči. U dalších položek nedošlo k žádné změně. Úhrady za ubytování a stravu zůstávají v dosavadní výši. Podrobnější informace naleznete v sekci Dokumenty, kde se nachází aktuálně platný Ceník služeb a Ceník služeb s platností od 1.8.2019.

Oznámení o dočasném přerušení provozu

Vážení zájemci a uživatelé služby týdenního stacionáře, dovolte mi, abych Vás předem informovala o dočasném přerušení provozu týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč na Lomci v termínu od 8. 7. do 12. 7. 2019, z důvodu plánované výmalby ubytovacích prostor. Běžný provoz týdenního stacionáře, tak jak ho znáte, bude opět otevřen od 15. 7. 2019. Děkujeme za pochopení. […]