Poděkování Jihočeskému kraji

Jihočeský kraj nás pro rok 2020 podpořil také v rámci Krajského dotačního programu V rámci opatření č. 2 Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 jsme získali dotaci ve výši 500 000,-Kč Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb a to pouze v rozsahu […]

Poděkování obcím za finanční podporu v roce 2020

V rámci Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb jsme obdrželi dotaci ve výši 50 000,-Kč. Jde o dotaci neinvestiční, na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců v přímé obslužné péči. Poděkování za finanční podporu patří obci Libějovice, která poskytla našemu týdennímu stacionáři dotaci ve výši 40 000,-Kč na financování provozu týdenního stacionáře. […]

Poděkování FK Vodňany

Dne 15. 8. 2020 uskutečnil FK Vodňany, z.s.  turnaj přípravek ve prospěch našeho týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Výtěžek z akce byl krásných 10000,-Kč a byl převeden na veřejný účet sbírky Domov Žlutý Petrklíč ve prospěch uživatelů s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Moc děkujeme mladým a nadějným hráčům jednotlivých mužstev a jejich trenérům, kteří vydrželi […]

Poděkování PIVOVARU HULVÁT a hudebním skupinám ROZMETADLO A JZD

Dne 15. 8. 2020 se uskutečnil na návsi v obci Nestanice charitativní koncert hudebních skupin ROZMETADLO a JZD za podpory hlavního partnera akce PIVOVAR HULVÁT. Výtěžek z akce byl krásných 22000,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Počasí moc nepřálo, přesto se dostavilo na koncert dost lidí, kteří tak podpořili svou účastí […]