Poděkování všem našim dobrovolníkům za jejich pomoc s tvořením adventních věnců pro Domov Žlutý Petrklíč

PODPORA DOMOVA ŽLUTÝ PETRKLÍČ, Z. S. Z KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

V rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb jsme získali dotaci ve výši 230 000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb pro druh sociální služby týdenní stacionáře v rozsahu dle platného Pověření č. OSOV/145/2022.

Poděkování Pivovaru HULVÁT

K 5. výročí založení Pivovaru HULVÁT, s.r.o. Truskovice nám byla z této akce darována částka ve výši 8500,-Kč. Moc děkujeme organizátorům této akce a všem zúčastněným, za jejich dobrá srdce a ochotu pomoci podpořit provoz našeho týdenního stacionáře a jeho uživatelů s těžkým zdravotním postižením. Přejeme mnoho úspěchů s pivovarem a hodně spokojených zákazníků.