Poděkování smyčcovému kvartetu PeZet

Dne 8. 8. 2020 se konal v kostele na Lomci benefiční koncert smyčcového kvarteta PeZet. Výtěžek z koncertu byl 3900,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. ve prospěch uživatelů stacionáře s těžkým zdravotním postižením. Rádi bychom touto cestou poděkovali smyčcovému kvartetu v podání Ivany Čížkové a Josefa Čížka a dále Marty Talířové a Františka […]

DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020

PODPORA TÝDENNÍHO STACIONÁŘE DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ Z ÚČELOVÉ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020 V roce 2020 získal týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. od Jihočeského kraje účelovou dotaci, ve výši 1 267 000,-Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby týdenního stacionáře.

Obnovení činnosti

Dne 25. 5. 2020 se znovu obnovuje činnost týdenních stacionářů pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. I náš týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z. s. se už těší na své uživatele. Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka

Pozastavení činnosti

Vážení uživatelé a jejich zákonní zástupci, na základě Usnesení vlády ČR ze dne 16. 3. 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření bylo i našemu týdennímu stacionáři Domov Žlutý Petrklíč nařízeno pozastavení činnosti těchto služeb, a to od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Případní zájemci o naše služby, nechť kontaktují ředitelku týdenního […]

PF 2020