Podpořili nás

Komunitní nadace KONABO Blanicko – Otavská Komunitní nadace Blanicko-Otavská poskytla naší neziskové organizaci nadační příspěvek v hodnotě 16 000,-Kč na realizaci projektu ,,Tvorba prezentačních materiálů pro Domov Žlutý Petrklíč, z.s“.  Základní ideou tohoto projektu byla propagace a zviditelnění nově vznikající neziskové organizace. Z projektu byly financovány jednotlivé prezentační materiály – informativní letáčky, vizitky, grafické označení místností týdenního stacionáře, […]

V souvislosti s navýšením Příspěvku na péči ve IV. stupni navyšujeme ceny za úhradu za péči.

V souvislosti s navýšením příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) navyšujeme ceny za úhradu za péči. U dalších položek ceníku nedošlo k žádné změně. Úhrady za ubytování a stravu zůstávají v dosavadní výši. Podrobnější informace naleznete v sekci Dokumenty, kde se nachází aktuálně platný Ceník služeb a Ceník služeb s platností od 2. 5. 2019. Podrobnější informace naleznete zde.