V souvislosti s navýšením Příspěvku na péči ve IV. stupni navyšujeme ceny za úhradu za péči.

V souvislosti s navýšením příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) navyšujeme ceny za úhradu za péči. U dalších položek ceníku nedošlo k žádné změně. Úhrady za ubytování a stravu zůstávají v dosavadní výši. Podrobnější informace naleznete v sekci Dokumenty, kde se nachází aktuálně platný Ceník služeb a Ceník služeb s platností od 2. 5. 2019. Podrobnější informace naleznete zde.