Poděkování Vendulce Růžičkové

Ráda bych také poděkovala paní Vendulce Růžičkové, která je organizátorkou velmi oblíbené akce s názvem ,,Adventní věnce pro Domov Žlutý Petrklíč“. Pro tuto akci dokázala nadchnout nejednu šikovnou ženu, která byla ochotná věnovat svůj čas ve prospěch týdenního stacionáře a jeho klientů s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.  Výtěžek z této akce je 43.885,- Kč a půjde na […]

Poděkování Václavu Čížkovi

Ráda bych touto cestou poděkovala svému manželovi Václavu Čížkovi, který i v letošním roce uspořádal v pořadí již 4. charitativní ples ve prospěch týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci. Výtěžek z plesu byl 10.500,-Kč a byl vložen na veřejnou sbírku Domova Žlutý Petrklíč, z.s. Bude použit na úhradu nákladů spojené s provozem týdenního stacionáře. Poděkování patří také […]

Poděkování obcím

Poděkování městu Vodňany Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Vodňany za poskytnutou dotaci ve výši 50 000,-Kč, kterou jsme získali v rámci Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb pro rok 2019.   Poděkování obci Libějovice Taktéž bychom rádi poděkovali obci Libějovice, která týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč podpořila částkou ve výši 60 000,-Kč pro […]

Poděkování Nadaci DIVOKÉ HUSY

Rádi bychom poděkovali za podporu hercům divadla TYL Netolice a. Divadlo TYL Netolice pro náš týdenní stacionář zahrálo v červenci tohoto roku hru SATURNIN a výtěžek z ní byl 43 488,-Kč. Nadace Divoké husy výtěžek tento výtěžek zdvojnásobila a výsledkem jsou spokojené tváře našich uživatelů, kterým byly zakoupeny muzikoterapeutické, ergoterapeutické a rehabilitační pomůcky i výtvarné potřeby. za týdenní […]

Poděkování Nadaci AGROFERT

Prostřednictvím Nadace AGROFERT  jsme získali pro rok 2019 finanční prostředky v hodnotě 50 000,-Kč na mzdové náklady pro pracovníky v přímé péči. Tito zaměstnanci zajišťují přímou obslužnou péči o naše klienty s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. za týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s., Mgr. Zdeňka Čížková